Regulamin

ZAWARCIE umowy pomiędzy Kupującym Sprzedającym moze nastąpić na DWA sposoby.

 

Kupujący ma Prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze sprzedającym, w Tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, TE powinny byc prowadzone w formie pisemnej i kierowane na nasz adres Sprzedającego ( SOXO sp. z o.o. spółka komandytowa,  ul. Smolna 1A, 81-877 Sopot  ) .


W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z Mozliwości zawarcia umowy na Drodze Indywidualnych NEGOCJACJI ZASTOSOWANIE MA poniższy regulamin i stosowne przepisy PRAWA.

 

REGULAMIN

 

I. Definicje

1.     Sp rzedający - firma: 

SOXO sp. z o.o. spółka komandytowa

ul. Smolna 1A

81-877 Sopot

NIP: 5851481692 , REGON: 369129251 , KRS: 0000711413 

KONTA BANKOWE:

Nr konta do wpłat w PLN: 85 1750 1325 0000 0000 3891 9024
Nr konta do wpłat w EUR: 25 1750 1325 0000 0000 3886 8209
Nr konta do wpłat w USD: 11 1750 1325 0000 0000 3891 8998
Nr konta do wpłat w GBP: 90 1750 1325 0000 0000 3895 8704

 

prowadząca  OTOSOCKS.COM

 

2.     Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby Własne. 

3.     KLIENT - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności Gospodarczej, osoba Prawna LuB Jednostka organizacyjna NIE posiadająca osobowosci Prawnej. 

. 4.     Kupujący - zarówno Konsument , Jak ja KLIENT .

 

II. ZAWARCIE umowy i realizacja 

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e – mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar oraz rachunek lub fakturę VAT

8. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

10. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

11. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia Klienta następuje w terminie podanym w opisie produktu, a w przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów.

12. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za obraniem (płatnego przy odbiorze).

 

13. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Kupującego przewoźnikiem na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

 

III. Odpowiedzialność Sprzedającego

13. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialnosc przez DWA lata OD DATY zakupu w przypadku niezgodnosci towaru UMOWA zgodnie z z art. 10 Ustawy o szczegolnych warunkach Sprzedaży konsumenckiej z 27 Lipca 2002 Roku i pozostałymi stosownymi przepisami PRAWA.

14. W przypadku niezgodnosci towaru z UMOWA, Pismo okreslające niezgodnosć oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, Konsument powinien przesłać na nasz adres Sprzedającego .

15. W okresie dziesięciu dni OD odebrania zamowionego towaru, Konsument Ma Prawo nie odstąpienia OD umowy Bez Podania przyczyn, według Ogólnych Zasad wynikających z przepisow dotyczących zawierania umow na odległość.

16. Zgodnie z art. 10 pkt. 3 Ustawy z Dnia 2 marca 2000 r.. o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności ZA szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 Dnia R.) z wrotowi przez Konsumenta nie nie podlegają produkty:

a. o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu LUB ściśle

związanych z. Jégo osoba; 

b. audialne i Wizualnych oraz zapisane na Informatycznych nośnikach Danych po usunięciu przez Konsumenta

Ich oryginalnego Opakowania. 

17. Sprzedający ponosi odpowiedzialnosc wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi. 

18. Sprzedający zobowiązuje SIE Do Ochrony Danych Osobowych zgodnie z Ustawa
o ochronie Osobowych Danych z 29.08.1997 R (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawa o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Kupujący podając Przy składaniu Zamówienia Swoje Dane Osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na Ich przetwarzanie przez Sprzedającego w Celu realizacji złożonego Zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili MOŻLIWOŚĆ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich Danych Osobowych. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

19. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

20. O zmianach regulaminu I Ich zakresie zarejestrowani Kupujący Beda powiadomieni droga elektroniczna (na wskazany Przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane wspólnie najmniej na 30 dni przed wejsciem w zycie nowego regulaminu.

 Zmiany wprowadzane w celu dostosowania Beda robić obowiązującego stanu regulaminu Prawnego.

21. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin ( http://otosocks.com/Regulamin-cterms-pol-1.html ). W trakcie realizacji zamowienia oraz w całym okresie Opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin Na zaakceptowany przez niego Przy składaniu zamowienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

22. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawnosc activities sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE 7 English Lub nowsza, Firefox wersja 3 Lub nowsza, Opera wersja 9 Lub nowsza, Chrome wersja 10 Lub nowsza, Safari oo zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i Flash, na ekranach o rozdzielczosci poziomej Powyżej 1024 ×. Używanie oprogramowania Firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalnosc przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari moze miec wpływ na poprawne wyswietlanie sklepu, dlatego w Celu uzyskania pełnej funkcjonalnosci sklepu  http://otosocks.com , należy JE WSZYSTKIE wyłączyc.

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje Sad własciwy miejscowo i rzeczowo. 

 

Wersja 1.0 (Sopot, 10-02-2014R.) 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel